1.den (středa 30.5.)

 

Zahajovací ceremoniál:

 • průvod účastníků her, nástup před hlavní tribunou
 • zahájení her, vztyčení státní vlajky a vlajky ČOV, hymna her Olympiády dětí a mládeže ( ODM )
 • zapálení olympijského ohně
 • slib účastníků ( sportovců, rozhodčích, porotců a činovníků her)
 • zdravice hostů
 • státní hymna
 • předání medailí a vyhlášení výsledků výtvarné a fotografické soutěže
 • ukončení zahajovacího programu

 

Sportovní program prvního dne:

 • lehká atletika, kategorie ml., st. žáci, žákyně ( 60m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí, štafeta 4x300m )

 

Doprovodný program prvního dne:

 • beseda s českými olympioniky a hosty ODM
 • ceremoniál vyhlašování vítězů prvního dne sportovních soutěží