Personální složení

 

            Mgr.Helmut Herzer - předseda organizačního výboru, marketing, tiskový mluvčí

            Ing. Karel Daníček  -  sportovní ředitel, vrchní rozhodčí

            Aneta Elly Holecová   -  člen výboru, elektronické zpracování dat

 

 

Funkcionáři jednotlivých soutěží

 

            Mgr.Eva Drahorádová  -  hlavní rozhodčí plavání, rozhodčí triatlon

            Mgr.Michal Smažík  -  hlavní rozhodčí fotbal, rozhodčí lehká atletika

            Bc.Dagmar Gburová  -  hlavní rozhodčí volejbal, rozhodčí plavání, triatlon

            Ing.Karel Daníček  -  hlavní rozhodčí florbal, střelba

            Mgr.Helmut Harzer  -  předseda poroty výtvarné soutěže, rozhodčí triatlon

            Mgr.Kateřina Jatiová - hlavní rozhodčí lehká atletika

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o pracovní orgán realizující a řídící přípravu, organizaci a samotný průběh olympiády dětí mládeže města Ostrova 2012.